pISSN 1220-5052 eISSN 2392-7992
Română (România)English (United Kingdom)

Procedura 4

Procedura privind corectura (internă) premergătoare intrării în tipar a fiecărui număr de Revistă:

1.Corectura internă premergătoare intrării în tipar a Revistei privește tipărirea în condiții tehnice potrivite (aparat critic, tehnoredactare text, limbă, așezare în pagină etc.) a Revistei. Secretarul de Redacţie transmite, în format electronic, textul final al fiecărui studiu/articol în parte către Corectorii 1, aleşi în funcţie de limba în care au fost redactate textele.
2.Corectorii 1 operează corectura, pe formatul digital, pentru fiecare studiu/articol primit. Traducătorul de limba engleză preia la verificat abstractele, cuvintele cheie şi rezumatele, pe care le va confrunta, dacă este cazul, cu varianta în limba română a acestora, operând modificările necesare.
3.Traducătorul, după efectuarea verificării cuvintelor cheie, abstractelor și a rezumatelor (în limba engleză) transmite textul Corectorului 1.
4.Corectorii 1 transmit textul studiului/articolului însoțit de cuvinte cheie, abstract, rezumat și prezentare autor, Tehnoredactorului.
5.Tehnoredactorul așează studiul/articolul în „format de revistă”.
6.Tehnoredactorul printează studiul/articolul şi îl transmite Corectorului 2.
7.Corectorul 2 operează corectura, pe print, şi efectuează eventualele modificări, pe varianta electronică, împreună cu Tehnoredactorul.
8.Tehnoredactorul finalizează în format electronic numărul respectiv de revistă.
9.Tehnoredactorul printează întregul număr al Revistei şi transmite printul Redactorului șef.
10.Redactorul șef, după efectuarea corecturii, transmite printul cu eventualele corecturi către Tehnoredactor.
11.Tehnoredactorul introduce corectura în format electronic.

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.
Joomla Templates by Joomla Hosting