pISSN 1220-5052 eISSN 2392-7992
Română (România)English (United Kingdom)

Procedura 3

Procedura privind sistemul de recenzare (peer-review) a materialelor primite spre publicare:

1.La primirea studiului/articolului de la autor, Secretarul de redacție stabilește un număr unic de identificare înscriindu-l în lista nu numere de identificare ale numărului respectiv de Revistă.
2.Fiecare studiu/articol în parte este trimis, pentru recenzarea internă, unui membru al Redacției specializat în domeniul sau în domeniu apropiat celui în care a fost scris studiul/articolul respectiv.
3.Recenzorul intern urmărește respectarea condițiilor pentru publicare ale Revistei, întrunirea condițiilor științifice de publicare a textului, operează, pe formatul electronic al documentului, corecturile necesare de limbă română, cele privind aparatul critic și așezarea în pagină conform normelor Revistei „Danubius”, printează în forma standard textul și face recomandări în scris privind ameliorarea acestuia (informațională, bibliografică), completează și semnează formularul care privește recenzarea internă. Recenzorul intern poate să respingă din start materialul dacă acesta prezintă prea multe greşeli de limbă şi de tehnoredactare.
În cazul materialelor în limbi străine, acestea sunt transmise deopotrivă unui Recenzor intern şi Traducătorului. Primul va face aprecieri în scris asupra valorii ştiinţifice a materialului şi a oportunităţii pentru ca el să fie publicat, în timp ce Traducătorul va evalua nivelul limbii în care a fost scris textul. În cazul în care Recenzorul intern consideră că textul merită a fi publicat iar greşelile de limbă sunt minime, Traducătorul va opera direct pe varianta electronică a textului acele corecturi pe care le consideră necesare. În cazul în care nivelul limbii în care a fost scris textul nu este satisfăcător, Traducătorul va decide dacă este nevoie de o nouă traducere, integrală, a textului. În acest caz, textul este respins, acest lucru fiind comunicat autorului de către Secretarul de Redacţie, împreună cu recomandările Traducătorului, autorul având posibilitatea să retrimită materialul, retradus, pentru un număr ulterior.
4.Recenzorul intern (respectiv Traducătorul) transmite Secretarului de redacție printul pe care a operat recomandări însoțit de formularul privind recenzarea internă.
5.Ca urmare a propunerii de publicare făcute de Recenzorul intern şi de Traducător, Secretarul de Redacție transmite, după stabilirea împreună cu Redactorul șef și cu Recenzorul intern a recenzorilor externi, textul electronic cu forma stabilită de Recenzorul intern (respectiv Traducător), către cei 2 Recenzori externi.
6.Recenzorii externi, fiecare în parte, vor urmări aceeași procedură descrisă la pct. 3 de mai sus și valabilă pentru Recenzorul intern, cu completarea formularului privind recenzarea externă.
7.După primirea documentelor de la Recenzorii externi, Secretarul de Redacție împreună cu Redactorul șef introduc recomandările făcute de către cei 3 recenzori în formatul electronic al textului, sub formă de „comentariu”.
8.Secretarul de redacție transmite documentul electronic autorului sau autorilor textului.
9.În interval de 4 săptămâni, autorul textului operează modificările solicitate și retransmite, în variantă finală, textul către Secretarul de redacție.
10. Secretarul de redacție transmite textul electronic în variantă finală către corectura internă pregătitoare a trimiterii către tipar a numărului respectiv de Revistă.
11.Secretarul de redacție se îngrijește de arhivarea, pentru fiecare studiu/articol în parte și pe numere de revistă, a documentelor privind recenzarea internă și recenzarea externă, pentru a putea fi puse, la nevoie, la dispoziția comisiilor acreditate cu urmărirea proceselor redacționale desfășurate în cadrul Redacției.

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.
Joomla Templates by Joomla Hosting