pISSN 1220-5052 eISSN 2392-7992
Română (România)English (United Kingdom)

Procedura 2

Tehnoredactarea articolelor în Revista „Danubius”:

1.Tehnoredactorul are întocmită macheta generală a Revistei, adică un document Word cu primele pagini, siglele rubricilor şi stilurile folosite.
2.Tehnoredactorul realizează o copie de lucru a machetei generale, pe care o particularizează pentru fiecare număr, începând cu primele pagini.
3.Tehnoredactorul primeşte de la Corectorul 1 fiecare material însoţit de rezumat, abstract şi cuvinte cheie, precum şi precizarea rubricii unde trebuie inclus.
4.Tehnoredactorul introduce fiecare material în macheta generală a numărului, la rubrica respectivă.
5.Tehnoredactorul printează materialul şi îl transmite Corectorului 2.
6.După efectuarea corecturii de către Corectorul 2, împreună cu acesta, Tehnoredactorul efectuează eventualele modificări pe varianta electronică.
7.Operaţiile 3-6 se repetă pentru fiecare material în parte.
8.Tehnoredactorul finalizează în format electronic numărul respectiv de revistă, întocmind cuprinsul, indicaţiile paginilor şi numerotând colile de tipar.
9.Tehnoredactorul printează întregul număr al revistei şi îl transmite Redactorului șef.
10.După efectuarea corecturii de către Redactorul șef, Tehnoredactorul primeşte de la acesta printul şi introduce în formatul electronic eventualele corecturi.
11.Tehnoredactorul întocmeşte coperta.
12.Primind bunul de tipar din partea Redactorului șef, Tehnoredactorul transformă textul electronic al respectivului număr de revistă din format Word în format pdf.
13.Tehnoredactorul transmite textul în format pdf şi coperta numărului respectiv către Redactorul șef.

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.
Joomla Templates by Joomla Hosting