pISSN 1220-5052 eISSN 2392-7992
Română (România)English (United Kingdom)

Conditii de publicare

Redacția transmite rugămintea ca materialele înaintate pentru evaluare și publicare către Revista „Danubius” să urmărească și să respecte cu atenție indicațiile de mai jos. Această pagină să fie urmărită cu atenție de fiecare dată, la anumite intervale de timp putând interveni modificări dictate de modernizarea și actualizarea continuă a aparatului critic. Indicațiile de mai jos sunt ameliorate și în funcție de frecvența cu care anumite neconcordanțe apar în materialele remise Redacției. Textele care nu respectă normele de mai jos nu vor fi luate în considerare!
Materialele pentru publicare vor fi transmise, în formatul electronic specificat mai jos, direct secretarului de redacție și vor urma procedura nr. 1.
Materialele transmise Redacției spre publicare trebuie să fie însoțite, de fiecare dată, de un Curriculum vitae al autorului, cât mai complet și adus la zi, conținând și datele de contact care pot fi făcute publice în situația în care materialul respectiv va fi publicat! Totodată, studiile trebuie să aibă cuvinte cheie, abstract și rezumat, toate acestea în mod strict respectând recomandările Revistei prezentate mai jos. Materialele trimise spre publicare nu se înapoiază. În plus, Redacția își rezervă dreptul de a opera modificări atât asupra formei, cât și a conținutului acestora.
Începând din anul 2008, Revista „Danubius” a introdus sistemul de recenzare (peer-review) a materialelor primite spre publicare, respectând normele internaționale și naționale de domeniu. Procedura aplicată în cadrul Revistei privește, prin combinarea recenzării de tip Editorial Board Peer-Review (recenzare internă) cu cea de tipul Expert Peer-Review (recenzare externă), varianta blind a acestui sistem, prin care autorul sau autorii textului nu sunt cunoscuți de către recenzorii externi, nici recenzorii nu sunt cunoscuți de către autor, în scopul obținerii unei evaluări imparțiale a materialelor recenzate. Din această pricină, autorii sunt rugați ca eventualele referiri la lucrările proprii să fie făcute la modul general, fără informații care să presupună identificarea autorului textului recenzat.
Important: Textele trimise spre publicare către Revista „Danubius” trebuie să întrunească condiția de a fi inedite și de a nu fi după aceea publicate în alte reviste. Ele pot fi publicate în alte publicații doar în cazul în care se dorește punerea lor la dispoziția publicului larg și într-o altă limbă decât cea în care ele au fost publicate în Revista „Danubius”. Autorii pot publica materialele tipărite în Revista „Danubius” în volumele proprii de autor. Ei sunt totodată responsabili de autenticitatea materialelor tipărite în Revista „Danubius”.

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.
Joomla Templates by Joomla Hosting